ANA SAYFA KURUMSAL ÜRÜNLER UYGULAMALAR REFERANSLAR BİLGİ BANKASI DOWNLOAD İLETİŞİM

BİLGİ BANKASI

Radyant Isıtıcı Tipleri

Radyant ısıtma cihazları yüzey sıcaklığına bağlı olarak başlıca iki gruba ayrılır:

I) Yüksek/Orta Yoğunluklu Cihazlar (Yüzey Sıcaklığı 815°C ve üzerinde olan cihazlar)

Yüksek yoğunluklu cihazlar da kendi aralarında iki gruba ayrılabilir. Birinci gruptaki cihazlarda, içinde ısıtma sağlanan bir hacim sözkonusudur. Bu hacmin dış yüzey sıcaklığı 1000°C civarındadır. Isıtma için kullanılan elektrikli cihazların bir çoğu da birinci gruba giren yüksek yoğunluklu radyant sistemlerdir. Bunlara örnek olarak Quartz ısıtma sistemi gösterilebilir. Bu sistemde quartz ampul vasıtasıyla veya bir boru içinden geçen direncin elektrik ile ısınması ve sonuçta sarı-beyaz bir renk almasıyla ışınım yapması sağlanır.

 

 

 


Elektrikli radyant ısıtıcıların ülkemizde en büyük sakıncası elektrik enerji maliyetinin yüksek olmasıdır. İkinci gruptaki yüksek yoğunluklu cihazlarda ise ışınımı, alevin kendisi sağlar. Seramik esaslı, delikli bir panelin ön yüzünde yanma sağlanır. Bu durumda da yüzey sıcaklığı 1000°C civarındadır. Çıplak alevli olanların kullanıldığı hacimlerin iyi havalandırılması gerekmektedir. Yüksek yoğunluklu cihazlar özellikle geniş bir mekanda spot (noktasal) veya lokal ısıtma yapmak için uygundurlar.

 

II) Düşük Yoğunluklu Cihazlar (Yüzey Sıcaklığı 260°C - 815°C arasında olan cihazlar)

Isıtma tekniğinde radyant ısıtma dendiğinde ilk olarak akla gelmesi gereken cihazlar düşük yoğunluklu cihazlardır. Çünkü uygulamada çok daha fazla tercih edilmektedirler. Düşük yoğunluklu gaz yakıcılı cihazlarda, dış yüzey yayıcılığı yükseltilmiş bir boru söz konusudur. Genellikle bu boruların başında bir brülör ve sonunda bir fan (vakum pompası) vardır. Bu brülör ile gaz yakıt yakılır ve sistemin sonundaki fan ile yanmış gazlar çekilir ve dolaşım nedeniyle boru yüzeyi ısıtılarak ışınım yapması sağlanır.


Radyant tüp, gaz yakıtın yanmasıyla açığa çıkan enerjinin kullanılabilir kısmı ile ısıtılır. Yayıcılık olarak bilinen tüpün bir malzeme özelliği, radyant enerji olarak tüpü terkeden enerji miktarının belirlenmesini sağlar. Tüpün ısı enerjisi aşağıdaki mekanizmalardan biri ile dağıtılır:

 

1. Enerjinin bir kısmı doğrudan radyant enerji olarak ısıtılacak ortama gönderilir.

2. Bir kısım ışınım enerjisi reflektöre gönderilir ve reflektör vasıtasıyla ısıtılacak ortama doğru yönlendirilir.

3. Enerjinin bir kısmı ise taşınım yoluyla tüpten ortama geçer.

4. Bir kısım enerji reflektörden yansıyıp tekrar tüpe gelir.